SLUŽBY - BCCV EU

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

SLUŽBY

Služby laboratoře
Cytologie
    Vyšetření gynekologické cytologie - screeningové vyšetření stěrů z děložního čípku, vaginální sliznice a vulvy. Ve spolupráci s laboratoří CHODOLAB a.s. v Ostravě zprostředkovává naše laboratoř molekulárně biologické vyšetření přítomnosti mRNA tzv. rizikových typů HPV. Klinická cytologie - vyšetření tělních tekutin a tenkojehlových aspirátů.

Biopsie
    Zpracování a mikroskopická vyšetření tkání a orgánů odebraných z diagnostických nebo léčebných důvodů odbornými lékaři z různých oborů, včetně vyšetření peroperačních.
Imunohistochemie
    Laboratoř provádí imunohistochemická vyšetření (pro účely diagnostické i léčebné - vyšetření prognostických markerů u karcinomu prsu apod.). Spektrum protilátek je neustále rozšiřováno.
Vydávání výsledků
    Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací případně sběrných míst na náklady laboratoře v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně, u nemocničních provozů při zajišťování biopsií i 2-3x týdně. Výsledky většiny bioptických vyšetření je laboratoř schopna zabezpečit do 48 hodin od vyzvednutí vyšetřovaného materiálu. U cytologických vyšetření je možné stanovit diagnózu i v den příjmu materiálu.
    Laboratoř vydává výsledky bioptických a cytologických nálezů nejen na papírových výsledkových listech.  Laboratorní informační systém WinZis navíc umožňuje klinickým lékařům bioptické a cytologické výsledky vyzvedávat . Nástrojem k zajištění rychlého přístupu k výsledkům vyšetření je služba MISE (Medical Internetworking Server) provozovaný společností STAPRO s.r.o., která umožňuje automatizované zabezpečené předávání zdravotnických dat po internetu v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů. Systém automaticky zajišťuje denní export dat (nálezů) z databáze laboratoře. Exportovaná data jsou automaticky přenášena a poté přiřazena klientům, uživatelům systému MISE.
V případě zájmu o službu MISE kontaktujte: 
MUDr. Pavlu Vysoudilovou    - tel.: 474 699 166 nebo vysoudilova@bccv.eu – manažer kvality
MUDr. Miroslava Šulce            - tel.: 474 699 161 nebo sulc@bccv.eu – vedoucí laboratoře
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky